Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

10 dní v hornej miestnosti - Mark A. Finley

Východiskový bod, čo mám robiť?

525_world-church-leaders-evangelism-report_large.jpg

10 dní v hornej miestnosti - Mark A. Finley

Pridané: 22.12.2011
Zobrazenie: 11875x
Témy: Východiskový bod, čo mám robiť?
PrintTisk

Počas štúdia jednotlivých kapitol tejto skromnej publikácie objavíte to, čo je potrebné na prípravu, aby ste dostali moc Ducha Svätého v jej plnosti. Budeme spolu študovať inštrukcie z inšpirovaných zdrojov na tému: Čo mám urobiť, aby som prijal zasľúbený dar Ducha Svätého a ako mám žiť každodenný život pod jeho vedením a mandátom.

Sľúbil Ježiš dať dar Ducha Svätého iba apoštolom? Bolo vyliatie sily z neba limitované len na ne? Alebo Boh dostatok Ducha Svätého aj pre každého z nás? Ak hovoríme o zasľúbenie Turíc, nezabudnime na výrok apoštola Petra, ktorý kedysi vyhlásil: "lebo to zasľúbenie platí pre vás a vaše potomstvo aj pre všetkých, ktorí sú ďaleko - kohokoľvek povolá Pán, náš Boh." Skut.2, 39

V tomto zošite sa pokúsime navštíviť hornú miestnosť a budeme študovať, aké potrebné kroky sme povinní urobiť, aby sme mohli prijať dar Ducha Svätého aj my v čase konca. Každá kapitola obsahuje tri základné oddiely: Preskúmanie Božie rady, odpoveď na Božiu radu a aplikácie Božie rady. Budeme sa spolu snažiť preskúmať, ako učeníci pripravovali svoje srdce, ako dostali dar Ducha Svätého. K štúdiu nám poslúži Biblie a spisy Ducha prorockého. Je mojou prosbou, aby ste pri preberaní tejto publikácie boli naplnení Duchom Svätým a prežili život premieňajúcu skúsenosť. Modlím sa, aby Boh vás zmocnil a mohli ste sa stať mocnými svedkami v tomto rozhodujúcom období svetovej histórie.

Prednášku si môžete prečítať pod článkom online, alebo si ju môžete stiahnuť aj v PDF souboru.

Ďalej sa pripojte k Celosvetovému týždni modlitieb 4. - 14. januára 2012, ku ktorému sa tieto prednášky vzťahujú.


10 dní v hornej miestnosti - Mark A. Finley

Sk.AmazingHope.net - 10 dní v hornej miestnosti - Mark A. Finley