Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Bouřlivé časy právě před námi

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Bouřlivé časy právě před námi

„Potom pak viděl jsem čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom.“ (Zj 7,1)

Čtyři mocní andělé dosud drží čtyři větry zemské. Hroznému ničení není dovoleno, aby se projevilo v plnosti. Větry …budou tím, co podnítí národy k jednomu smrtelnému konfliktu. Zatím však andělé drží čtyři větry, nedovolujíce strašlivé moci satanově, aby se projevila ve své zběsilosti, dokud na čela služebníků Božích nebude vtištěna Jeho pečeť. (RH 7.6.1887)

Znamení časů vydávají svědectví, že nebeské soudy jsou právě vylévány, nebo blízký jest den Hospodinův (Joel 1,15). Deníky jsou plné předzvěstí prudkého boje v blízké budoucnosti. Opovážlivé loupeže jsou častým jevem. Stávky jsou běžné. Všude se páchají krádeže a vraždy. Lidé posedlí zlými duchy připravují o život muže, ženy i malé děti. Všechny tyto věci dosvědčují, že příchod Páně je blízko.

Duch Boží, jenž zdržuje zlo, se právě nyní vzdaluje od světa. Hurikány, bouře, vichřice, katastrofy na moři i na zemi, následují v rychlém sledu za sebou. Znamení, množící se okolo nás a hovořící o blízkém příchodu Syna Božího, jsou přisuzována všemu jinému, jen ne té pravé příčině. …

Právě před námi je čas, kdy bude ve světě utrpení, které nebude moci vyléčit žádný lidský balzám. Ještě než na tento svět přijde poslední velká zkáza, budou monumentální díla, pochlebující lidské velikosti, potřena v prach. Boží soudy dopadnou na ty, kteří navzdory velkému světlu setrvávají v hříchu. Jsou budovány nákladné stavby, o nichž se předpokládá, že jsou ohnivzdorné. Avšak stejně jako Sodoma zanikla v plamenech Boží pomsty, tak i tyto pyšné stavby lehnou popelem. Viděla jsem plavidla, která stála nesmírné sumy peněz, jak zápasí s mocným oceánem, snažíce se čelit velkým rozzuřeným vlnám. Avšak se všemi svými poklady zlata, stříbra i se vším svým lidským nákladem klesla do vodního hrobu. … Avšak uprostřed této nepokojné vřavy se zmatkem na všech stranách je na světě dílo, jež se má vykonat pro Boha. (ST 9.10.1901)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Bouřlivé časy právě před námi - Kniha - Maranatha - Pán prichádza