Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Jsou zde nějaké modly?

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Jsou zde nějaké modly?

„Synáčkové, vystříhejte se modl.“ (1Jan 5,21)

Každé věrné dítko Boží bude tříbeno jako pšenice a v tomto tříbícím procesu se musí vzdát každého hýčkaného potěšení, které odvrací mysl od Boha. V mnoha rodinách jsou police, stojany a stoly plné ozdob a obrázků. … Takto jsou myšlenky, které by měly patřit Bohu a nebeským zájmům, odváděny k věcem všedním. Myslíte, že to není modlářství? Neměly by být peníze takto utracené použity pro požehnání lidí, k ulehčení trpícím, odění nahých a nasycení hladových? Neměly by být dány do pokladnice Páně, aby Jeho dílo postoupilo a šířilo se Jeho království na zemi? Tato záležitost je velice důležitá a jste na ni upozorněni, abyste byli zachráněni od hříchu modlářství. Požehnání by přišlo do vašich duší, kdybyste byli poslušni slovům, která pronesl Svatý Izraelský: „Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.“ (2Moj 20,3). Mnozí si sami vytvářejí zbytečné starosti a strasti tím, že věnují čas a myšlenky zbytečným ozdobám, kterými jsou jejich domovy naplněny. Je zapotřebí Boží moci, aby je probudila z oddanosti těmto věcem, neboť je to modlářství, ať už se na to díváte z jakéhokoli hlediska.

Ten, který zkoumá srdce, si přeje odvrátit svůj lid od každého druhu modlářství. Ať Boží Slovo, ta požehnaná kniha života, zaujme místo na stolech, které jsou nyní zaplněny neužitečnými ozdobami. Vydávejte své peníze na nákup takových knih, které se stanou prostředky k osvícení myslí ve vztahu k přítomné pravdě. … Chopte se Božího Slova jako pokladnice nekonečné moudrosti a lásky; ono je Průvodcem - knihou, která ukazuje stezku do nebe. …

Ach, kéž byste studovali Písma se zbožným srdcem a duchem odevzdání se Bohu. Kéž byste zkoumali svá srdce jako s rozžatou svící a tím odhalili a zpřetrhali i ta nejtenčí vlákna, která vás poutají ke světským zvykům, odvádějícím mysl od Boha! Úpěnlivě proste Boha, aby vám ukázal vše, co odvádí vaše city a myšlenky od něj. Bůh dal člověku svůj svatý Zákon jako své měřítko povahy. Skrze tento Zákon můžete poznat a přemoci každý nedostatek ve své povaze. Můžete se odloučit od každé modly a zlatým řetězem milosti a pravdy se můžete spojit s trůnem Božím. (2SM 317,318).

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Jsou zde nějaké modly? - Kniha - Maranatha - Pán prichádza