Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Modlitba ako rozhovor s Bohom

Východiskový bod, čo mám robiť?

418_modlitba_rozhovor_s_bohem.jpg

Modlitba ako rozhovor s Bohom

Pridané: 03.05.2011
Zobrazenie: 248878x
Témy: Východiskový bod, čo mám robiť?
PrintTisk

Lukáš 11,1 - "Pane, nauč nás modliť sa, ako že John učil svojich učeníkov."

Lukáš 18,1 - Povedal im podobenstvo, ktoré je ešte potrebné sa modliť a nie vzdať:

Čo je modlitba?

Ak chcete mať duchovný život a duchovnú silu, žijeme v spojení s naším nebeským Otcom. Hoci to je všeobjímajúci jeho mysle, aj keď si myslíme, že o jeho prácu, jeho milosť a požehnanie, musíme mať obecenstvo s Bohom, musíme sa obrátiť k Nemu o radu vo veciach každodenného života.

Modlitba je otvorenie srdca k Bohu ako priateľa. Netreba dodávať modlitbe k Bohu, sme, ale môžeme si to k srdcu. Modlitba neprináša Boh k nám, ale nás privádza k Bohu. Ľudia v posledných tisícročí verili v Boha, a túžil po to. Oni cítili, že oni potrebovali spojenie s Bohom. Až do minulého storočia, vďaka rozvoju vedy a techniky priniesol veľký zlom. Ľudia už potrebujem Boha. Ale človek cíti inštinktívne, že potrebuje modlitbu, to je nezmazateľne zakódovaný v ľudskom srdci vo chvíľach najväčšej núdze alebo nebezpečenstva pre jej osobe sa často vracia.

Modlitba je zriedkavé spojenie medzi obyčajný muž a majestátnosť priestoru, Stvoriteľa sveta. V modlitbe sme skúsenosti Božiu prítomnosť tu na zemi. Modlitba je rozhovor medzi človekom a Bohom: muž bude prezentovať svoje myšlienky k Bohu a Boh je čaká na odpoveď. Modlitba je dýchanie duše, viera budova, zámerne udržuje spojenie so zdrojom sily a múdrosti. Ježiš Kristus je naším príkladom a náš výklad o povahe a poukázal na dôležitosť modlitby. Božie modlitba pýtal a potvrdil slová starozákonných prorokov.

Jeremiáš 33,3 - Zavolaj mi a ja odpovedal, ukážem vám veľké tajomstvo, ktoré nepoznáte.

Modlitba môže byť kedykoľvek, nech sme kdekoľvek. Môžeme ešte rokovať s Bohom, čo robíme, alebo chválu a žiadajú o pomoc a ochranu.

1 Solúnčanom 5,17 - neustále modlia. Okrem toho je tiež dôležité, hlboká modlitba v súkromí.

PODMIENKY počul naše modlitby

1 modlitba viery.

Je to vnútorné presvedčenie, že Boh je a že On nás miluje a chce nás viesť život, ktorý chceme udržať priateľstvo.

Židom 11,6 - Bez viery on robil jeho popularita nikto nezíska. Ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, ktorí ju hľadajú.

2. modlitba v Ježišovi Kristovi.

Boh nás prijíma pre naše dobro, dokonalosť a čestnosť. Sme v perspektíve Božej veľmi hriešny. Boh nás prijíma v Ježišovi Kristovi.

John 14:6 - "Ja som tá cesta, pravda a život," odpovedal Ježiš. "Nikto neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa.

Sk 4,12 - V nikom inom niet spásy - ľudia vo svete je dané iné meno, v ktorom by sme mohli byť spasení! "

John 14,13-14 - Čokoľvek môžete pýtať v mojom mene, ja robím, že Otec oslávený v Synovi.

3 Identifikácia s Božou vôľou.

Pri prezentácii svojej prosby k Bohu, vždy pripojiť Krista "nie moja vôľa, ale tvoja".

1 John 5,14 - To je odvaha, ktorá ho máme: Kedykoľvek sme sa opýtať na niečo vo svojom závete, počuje nás.

4 Čas, miesto a spôsob modlitby.

Ježiš nám ukázal, na príklade, že je dobré sa modliť v súkromí a to najmä v ranných hodinách. V rannou modlitbou osoba dostane duchovnú silu na celý deň. Potom, aby lepšie plniť svoje povinnosti, a držte sa pokušeniu. Slúžiť ostatným verne a zodpovedne sa rozhodnúť.

Matúš 6,6 - Miesto toho, keď sa modlíte, choďte do svojej izby, zavrel za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je tajne.

Marek 1,35 - V dopoludňajších hodinách vstal dlho pred svitaním a šiel von. On šiel do opustenej miesto a tam sa modlil.

Ako sa blížime k Bohu v modlitbe Veličenstva vesmír, mali by sme dať jasne najavo svojim postojom. Je to dobré pre súkromné ​​modlitbe kľačať, najlepšie zavrieť oči a tlačiť si ruky. Na konci modlitby povedať "Amen".

Daniel 6,10 - pokľakol tam trikrát denne sa modliť k Bohu svojmu a dal mu slávu ako predtým.

5 Prvé, odpustiť ostatným.

Pán Ježiš na mnohých miestach ukazuje, že najskôr by sme odpúšťať druhým.

Matúš 5, 23-24 - teda ak si priniesol svoj dar na oltár a tam si spomeniete, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď najprv zmieriť so svojím bratom. A preto v "Otče náš" sú slová, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom.

6. základné druhy modlitby.

1 Timoteovi 2,1 - Po prvé, prosím, držať modlitby, modlitby, prosby a vďaky za všetkých ľudí, za kráľa a všetky vyššej úrovni, môžeme viesť pokojný a pokojný život v celej zbožnosti a poctivosti.

Zlé predstavy o modlitbe

Aj modlitba má svoje pravidlá a podmienky, ktoré je potrebné sa riadiť. Ježiša Krista ako nášho príkladu, najväčší modlitba poukázal na niekoľko faktorov, ktoré bránia rokovania modlitieb.

1 Nesprávne bezmyšlienkovité modlitby sú odriekavanie naučil naspamäť.

Modlitba je rozhovor s Bohom, a nemalo by sa to naučiť a opakovať znovu a znovu. Dokonca aj modlitbu "Otče náš". Potom sa Kristus povedal, ako model.

Jeremiáš 29,12-13 - Keď sa mi zavolať a prísť ku mne s modlitbami, ja ťa počujem. Budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým svojím srdcom.

2. Nesprávne dlhý a ukecaný modlitby.

Matúš 6,7 - Takže, keď sa modlíte, nehovorte prázdne slová ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre množstvo svojich slov. Modlitba sa nesnaží informovať Boha, ale skôr - aby mu svoje predstavy a požiadavky, a potom sa pokúsiť identifikovať s riešením.

3 Zlé je veľkolepý sprievod modlitby.

Matúš 6,5 - Tiež, keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Oni sú radi, že stojí v modlitbe v synagógach a na rohoch ulíc, ktorý bude zobrazený pred ľuďmi. Veru, hovorím vám, že majú svoju odmenu.

4 Zbytočné modlitby k svätým a mŕtvych.

Zjavenie 19,10 - potom padol som k jeho nohám, ja uctievam ho, ale on mi povedal: "Dajte si pozor, nie ja som služobník Boží, ako vy a vaši bratia, ktorí majú svedectvo Ježiša uctievanie Boha!.!"

Nemáme ani uctievanie anjelov, nieto ľudí, aj keď sú vyhlásené za sväté.

5 Nemôžeme uložiť svoje myšlienky k Bohu a jeho vôli.

Preto je model modlitby sú slová:

Matúš 6,10 - "Buď vôľa tvoja ako v nebi i na zemi."

Matúš 26,42 - "Otče môj, ak ma minie tento kalich, ale ja som piť, nech to byť vaša vôľa!"

6. Je to zlé, keď človek platí iba Boh zvyšok svojho času, keď je unavený.

Marek 1,35 - V dopoludňajších hodinách vstal dlho pred svitaním a šiel von. On šiel do opustenej miesto a tam sa modlil.

Ježiš sa modlil aj niekoľkokrát denne, pretože on neváhal vstať ešte skôr. Podobne, Daniel sa modlil trikrát denne minimálne.


Súvisiace články z kategórie - Východiskový bod, čo mám robiť?

Seminár - Vývoj znaku

479_seminar.jpg Žijeme ako Kristus? Otázka by sa mal spýtať každého kresťana, lebo Ježiš nás pozval žiť ako on.Tento seminár sa snaží poskytnúť charakteru budovaní kresťanskej princípy vychádza z Biblie a citáty z ...
Pridané: 20.09.2011
Zobrazenie: 107599x

Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych - šesť dôvodov, pre potvrdenie tohto

287_nas_veleknez_jezis_kristus.jpg Ježiš z Nazareta bol ukrižovaný, pochovaný ao tri dni neskôr vstal z mŕtvych. Žiadne iné náboženstvo nevyhlasuje, že jeho zakladateľom bol vzkriesený. V tom je kresťanstvo unikátny. Akýkoľvek argument pre platnosť ...
Pridané: 08.12.2010
Zobrazenie: 282944x

Odhaľte svet Biblie - prednášky na dôležité životné témy

477_odhalte_svet_bible.jpg Iste sa každý z nás už niekedy zamyslel nad tým prečo tu vlastne sme, prečo je toľko utrpenia, ako je to vlastne s kresťanstvom, čo je po smrti, alebo či bude ...
Pridané: 13.09.2011
Zobrazenie: 8828x

7. Zmena srdce - Viera a zákon - Cesta ku Kristovi

273_cesta_ke_kristu.jpg "Kto je v Kristovi, je nové stvorenie. Čo je staré pominulo, nové má prísť" (2. Korintským 5:17).Jeden nemôže hovoriť presný čas a presné miesto, alebo sa mu nepodarí identifikovať reťazec okolností, ...
Pridané: 22.11.2010
Zobrazenie: 121404x

Dôvody pre druhý príchod Krista na svet

247_duvody_prichodu_jezise_krista.jpg Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, víťazstvo nad zlom - Satan a porazil ho. On ukázal, celý vesmír, že Boh je láska, a napriek tomu sme hrešili proti Božiemu zákonu, nás ...
Pridané: 08.11.2010
Zobrazenie: 139717x

Sk.AmazingHope.net - Modlitba ako rozhovor s Bohom