Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

V čo veríme - 4 Human Nature

Biblické fakty

166_cemu_verime_prirozenost_cloveka_bible.jpg

V čo veríme - 4 Human Nature

Pridané: 07.10.2010
Zobrazenie: 106458x
Témy: Biblické fakty
PrintTisk

7. Human Nature

Muž a žena boli stvorení na Boží obraz je, individualita, a sú vybavené schopnosť myslieť a konať slobodne. Aj keď boli vytvorené ako slobodné bytosti, sú závislí na Bohu žiť a dýchať a všetko ostatné. Každý človek je nedeliteľnou jednotou telesných, duchovných a duševné účinky.

Keď naši prví rodičia neposlúchli Boha, popreli svoju závislosť na ňom, a tak stratil jeho vznešené postavenie pod vládou Boha. Boží obraz v nich bol porušený, a oni sa stali korisťou smrti. Ich potomkovia dedia padlých povahy jeho dôsledky, sa rodia s nedostatkami a tendencie ku zlu. Ale Boh v Kristovi zmieril svet so sebou a skrze Jeho Ducha, obnovuje v osudný obraz ľudí, ktorí robia pokánie zo svojich Maker. Vyrobené pre slávu Božiu, sú povolaní milovať Boha, milovať seba a starať sa o ich životné prostredie.

Genesis 1,26-28, 2,7 - I riekol Boh: Urobme človeka k obrazu nášmu, podlé podobenstvo nášho! Nech ľudia panujú nad morskými rybami, vtákmi, dobytok, nad celou zemou i nad každým plazom plazí po zemi. "Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz stvoril ho: muža a ženu ich stvoril A Boh im požehnal Boh im povedal: .." Ploďte a množte sa a naplňte zem, podmaňte si ju a panujte nad morské ryby, vtáky, i nad každým zvierat plazí po zemi. "Potom Hospodin Boh človeka prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

Žalm 8,4-8 - Keď vidím vaše nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, tam to chcel dať - čo je to človek, pýtam sa, že si spomeniete ho ako človeka, že si z ho? Trochu nižšia, než Boh, ktorý ste vytvorili to, slávu a česť vám korunoval ho nad dielom svojich rúk ste mal vládu zveril na nohy, všetko, čo ste napísal. Ovce a kozy, hovädzí dobytok a všetko, aby každý poľná zver.

Skutky 17,24-28 - Boha, ktorý stvoril svet a všetko v ňom je Pánom neba a zeme. Nežijú v chrámoch robil rukami, alebo sa mu slúžiť ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, pretože on sám dáva všetkým život, dych a všetko. Od jedného človeka som celé ľudstvo žiť po zemskom povrchu. Oni vymedzené stanovenú dobu a hranice svoje životy, aby hľadal Boha, ak je snáď, že by sa mohli dotknúť a nájsť ho - hoci nie je ďaleko od nikoho z nás.

Prvá Sin Genesis 3 - najchytrejší zo všetkých zvierat poľa Hospodin Boh učinil. Žena povedala: "Vskutku Boh zakázal jesť zo všetkých stromov v záhrade?" Ovocných stromov v záhrade môžeme jesť, "povedala žena hada." Ale o ovocí stromu uprostred záhrady Boh povedal: 'Nejedzte to, ani sa ho dotknúť, inak zomriete. "" že je had žena povedala: "Nebudeš zomrieť, ale Boh vie, že akonáhle obed z toho stromu, otvor oči a budete ako Boh:!. Vieš, dobra a zla"

Keď žena videla, že strom je dobrý k jedlu a lákavý na pohľad strom žiaduce získať dôvod, vzala z jeho ovocia a jedla. Ona a jej manžel, ktorý bol s ňou, a on jedol. Potom sa obe oči otvorili a oni vedeli, že sú nahí. Tak zviazaná figové listy a urobili sukňu. Ale zrazu počuli hlas Hospodina Boha prechádzajúceho sa po záhrade za denného vánku. Potom sa Adam a jeho žena skryli pred Pánom Bohom uprostred stromov záhrady.

"Kde si?" Pán Boh povolal k Adamovi. Povedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade a bál som sa, pretože som bol nahý Tak som schoval .." "Kto vám povedal, že si nahý" prosil Boha?. "Vy ste nejedol zo stromu, ktorý som vám prikázal nie k jedlu?" Adam povedal: "Žena, ktorú si mi dal, aby sa so mnou, ona mi dala z toho stromu a ja som jedol." "Čo ste to urobil?" Pán Boh povedal žene. "Had ma podviedol a ja som jedla," povedala.

Pán Boh povedal hadovi "za to, čo si urobil, ty prekliaty medzi všetkými dobytok a voľne žijúce zvieratá. Všetky dni môjho života, a na brucho tvoje budeš jesť prach. Odkryť nepriateľstvo medzi tebou a ženou a medzi tvoje semeno a . On ju rozdrví hlavu a ty modrinu jeho pätu "povedala žena :"... násobí útrapy tvojho tehotenstva, vaše deti si rodiť v bolestiach po mužovi si želajú dychtivo, ale on sa bude rozkazovať"

Adam povedal:! "Pretože ste počúval svoju ženu a jedol z zakázaného stromu, budú z dôvodu, aby ma preklínať po všetky dni svojho života z nej ťažkosti jete v, oni budú produkovať tŕnie a bodliaky, a budeš jesť poľné byliny V pote tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátite do krajiny, pretože pochádza z:.! prach a na prach sa obrátiš "

Žalm 51,7 - Prečo by som niesť vinu od narodenia, som hriešnik od jeho počatia.

Rimanom 5,12-17 - Sin prišiel na svet skrze jedného človeka hriech a smrť prišla. Smrť je potom rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech, však, bol svet pred zákonom, ale keď neexistuje žiadny zákon, je hriech nezapočítava. Od Adama až po Mojžiša smrti vládla, a to aj nad tými, ktorí zhrešili v rovnakej priestupky ako Adam. Adam bol prototyp toho, ktorý mal ešte len prísť. Medzi milosť a viny, však, je rôzny. Áno, vinu jedno úmrtie, mnohí prepadli. Božia milosť je oveľa vyššia - oveľa viac, takže veľa bol nadaný z milosti jedného človeka, Ježiša Krista!

2. Kor 5,19.20 - Boh v Kristovi vstúpil do sveta mieru! Zastavil sa ľudia cítia vinu a správu o zmierenie zverený nám.

Žalm 51,12 - vytvorí vo mne, Bože, čisté srdce, obnoviť vo svojom vnútornom duchu vytrvalosť.

1 januári 4,7 až 12,20 - Milujte sa navzájom, milovaný - po láske k Bohu. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepozná Boha - veď Boh je láska. V tejto Božia láska nám ukázal, že svojho jednorodeného Syna, poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska, nie že my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď Boh nás tak miloval, musíme milovať jeden druhého. Boh nebol nikdy nevidel. Keď sa milujeme navzájom, Boh v nás zostáva a jeho láska z nás sú zavedené. Kto hovorí, že 'Milujem Boha', a nenávidí svojho brata, je luhár. Keď niekto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého vidí.


Súvisiace články z kategórie - Biblické fakty

Proroctvo, že Ježiš je Mesiáš predpovedal

191_jezis.jpg Jednotlivé knihy Starého zákona boli napísané v rokoch 1400-425 pred Kr a našiel v nich asi 60 až 270 veľkých i malých mesiáša proroctvá o narodení, život a smrť Ježiša Krista. ...
Pridané: 24.10.2010
Zobrazenie: 228522x

Dôvody pre druhý príchod Krista na svet

247_duvody_prichodu_jezise_krista.jpg Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, víťazstvo nad zlom - Satan a porazil ho. On ukázal, celý vesmír, že Boh je láska, a napriek tomu sme hrešili proti Božiemu zákonu, nás ...
Pridané: 08.11.2010
Zobrazenie: 139868x

Pokánie - to je teraz to najdôležitejšie!

484_pokani.jpg Matúš 4,17 - Od tej doby začal Ježiš kázať: "! Pokánie nebeské kráľovstvo je blízko!"Keď Ježiš Kristus, a John Krstiteľ hlásal v blízkosti nebeského kráľovstva, najprv volal a volal ľud pokánie. ...
Pridané: 25.09.2011
Zobrazenie: 184129x

Video - Hľadanie pravdy - S Bohom pod stanom

523_hledani_pravdy_s_bohem_pod_stanem.jpg Svätyne - predobrazom plánu spasenia. Mojžiš dostal od Boha presné plány ako postaviť svätyňu. Aký mala zmysel? Boh vesmíru chcel byť uprostred svojho ľudu, aby sa ľudia o ňom veľa naučili. ...
Pridané: 20.12.2011
Zobrazenie: 10885x

Dôležitú schôdzku nášho nepriateľa

495_zabava.jpg Čo Satan plánuje? Ako my, kresťania, sa chcú dostať? Zamyslite sa nad týmito riadkami, napísal Jim Hohnberger v knihe Útek k Bohu. Táto úvaha nie je ďaleko od pravdy, a každý ...
Pridané: 12.10.2011
Zobrazenie: 150644x

Sk.AmazingHope.net - V čo veríme - 4 Human Nature