Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Viera a skutky - iné evanjelium?

False učenia

446_vira_a_skutky.jpg

Viera a skutky - iné evanjelium?

Pridané: 06.07.2011
Zobrazenie: 132966x
Témy: False učenia
PrintTisk

James 2,20 - Keď sa to, ty blázon, že viera bez skutkov je neplodná? (King James Bible - viera bez skutkov je mŕtva)

Duchovný Babylon niekoľko rokov učil, že Ježiš udržoval zákon pre nás, takže nie je nutné ho riadime. Všetko, čo robíme, je veriť, že Kristus bol poslušný zákona pre nás. Takže to nie je dôležité, čo naše každodenné správanie. Hrešíme, až príde Ježiš a môžeme sa ešte zachrániť. Takéto učenie pochádza od diabla! To je iné evanjelium ako to zaznamenané v Biblii.

James 2,21-26 - Bol nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď priniesol svojho syna Izáka na oltár? Vidíte? Viera podporovaný jeho skutky a jeho práce neprišla viera naplnenie! Tak sa stalo, čo Písmo hovorí: "Uveril Abrahám Bohu, a bolo to počítané za spravodlivosť", a bol popisovaný ako priateľa Boží. Vidíte? Človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie z viery iba. A nebola to len práca Raab neviestka aj oprávnené, keď prijala vyzvedačov a poslal ich inou cestou? Tak, ako telo bez ducha mŕtve, tak je mŕtva viera bez skutkov.

V knihe Viera a práce (Viera a skutky) na str 47 a 49 uvedenej časti je vysvetlené, napr biele Písmu tak jasne, že to nemôže byť zle pochopené:

Židom 11,6 - a bez viery si predsa jeho obľubu nikto nezíska. Ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, ktorí hľadajú to.

V kresťanskom svete je mnoho tých, ktorí tvrdia, že všetko, čo je potrebné k spáse, je viera. Skutky nie, záleží na viere. Ale Božie slovo nám hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. Mnohí odmietajú poslušnosť Božích prikázaní, ale hovorí o viere. Viera musí mať základ v Božej zasľúbenie sú podmienené. Keď sa jeho robiť, keď žijeme pravdu, potom sa môžeme pýtať a my budeme mať. Ak sa horlivo snaží sa byť poslušní, Boh naše modlitby.

Ale keď sme poslušní, sme sa žehnať. Keď sme sa rozhodli nepočúvnuť jeho prikázania, potom môžeme nazvať "viera, viera, viera jediný - dostať odpoveď z Božieho slova:". Viera bez skutkov je mŕtva "Ak chcete mať požehnanie Božej milosti, musíme urobiť svoj diel nás. musí pracovať svedomito a niesť ovocie pokánia.

Ďalšie čítanie: Viera a skutky nás udržujú v rovnováhe a robí nás úspešný v práci dokonalosti kresťanského charakteru. "Ježiš hovorí:

Matúš 7,21 - ". Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane ', vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca v nebesiach"

Keď Paul uvedené časové jedlo, povedal:

2. Tesalonickým 3,10 - Keď sme boli u vás, dali sme si toto pravidlo ešte nebude fungovať bez toho, aby mal jesť!

Rovnaké pravidlo platí aj pre naše duchovné potravu. Ak niekto chce mať chlieb večného života, či bude jeho úsilie.

Žijeme vo veľmi dôležité a zvláštne čas v našej krajine. Potrebujeme viac viery, ako sme mali predtým. Potrebujeme silnejšie mandát z výšky. Satan má všetky svoje sily k víťazstvu nad nami, pretože vedel, že v krátkej dobe svojej činnosti.

Paul sa zachvel a obavy o svoju spásu, a mali by sme sa starať menej, aby nám ponúkol spásu nepominulo? Chceli by sme vidieť asi každý z nás, ktoré sú pripravené, a ukázať, že nie sme nárok na večný život?

"Mali by sme dávať pozor v modlitbe, a úzkostlivo sa snaží Vojdite tesnou bránou."

Je isté, že táto nová teológia, v ktorom pôsobí, kde vystupovanie, správanie a vývoj postáv, neznamená nič. Môžete sin do Ježišovho príchodu, a vy spasenie! To je presne to, čo Satan chce, aby sme verili, že. Potom, keď zákon nedeľu bude rozhodujúcou otázkou povedie trvať na tom, že sme počúvali. Podľa tejto novej teológie by sa náš prístup k právu nič neznamenal.

Learning "nové teológie", spočíva v tom, že získať večný život, nie sú tam žiadne podmienky. Ale to, čo hovorí Písmo?

Matúš 19,16-24 - náhle k nemu muž s otázkou: "Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som získal večný život?" On mu povedal: "? .. Prečo ma otázka dobré len jeden je dobrý, ale ak chcete do života, dodržiavať prikázania" "Ktoré" opýtal sa. Ježiš mu odpovedal: ". Nezabiješ, nescudzoložíš, nekradnú, lži, cti svojho otca i matku 'a' miluj svojho blížneho ako sám seba '" "To je v každom ohľade," povedal mladý muž. "Čo sa mi ešte chýba?" Ježiš mu odpovedal: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, a dať ho chudobným, a budeš mať poklad v nebi, príď a nasleduj ma .."

Lukáš 10,25-28 - a hľa, jeden zákonník vstal a chcel skúsiť mu: "Učiteľ, čo musím robiť, aby som dostal večný život?" Ježiš mu povedal: "Čo je napísané v zákone Ako čítať?" On odpovedal: "Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou ' a "Miluj svojho blížneho ako sám seba '." "No, povedal:" Ježiš mu odpovedal. "Urob to, a budete žiť."

Rimanom 2, 6.08.13 - On "odplatí každému podľa jeho práce" - tí, ktorí trvale dobro a hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, večný život, tí, ktorí vo svojom sebectvo, pravdu a odmietajú sledovať neprávosti, ale odmenou prudký hnev .... pred Bohom, nie je spravodlivé, tí, čo počúvajú zákon, ale tí, ktorí splnia zákonom.

Židom 5, 8-9 - Hoci bol Boží Syn, naučil sa z toho, čo trpel, poslušnosť. Akonáhle dosiahnete ciele sa stal pre všetkých, ktorí ho počúvajú pôvodcom večnej spásy.

Tvrdenie, že nie je požadovaný žiadny podmienka nepravdivá. Keď kód prišli ku Kristovi, riekli: Majstre, čo mám urobiť pre to, dostať večný život? (Spasiteľ povedal:. Ver a budeš spasený) Spasiteľ povedal: Čo je napísané v zákone, ako budete čítať?

Falošné učenia, ktoré kód neurobil nič, len, že to je zastaraný! Večný život je nám daná pod podmienkou poslušnosti Božieho zákona!


Súvisiace články z kategórie - False učenia

Zjavenia Panny Márie - pravda o zjavení Marian

267_pope_virgin_marie.jpg Dnes, katolícka cirkev je fenomén zjavení Panny Márie, plačúce sochy, liečivé pramene. Tieto miesta sa stala pútnickým miestom a navštívili milióny veriacich po celom svete. Nemôžeme poprieť túto skutočnosť, pretože táto ...
Pridané: 16.11.2010
Zobrazenie: 229737x

Maitreya - simulovanie príchod Ježiša Krista

67_maitreya.jpg Satan, sa už snažia napodobniť a budú čoraz viac napodobňujú príchod Ježiša Krista.Ježiš jasne povedal, podrobnosti o jeho druhom príchode, a opakovane varovali, že nepriateľ sa bude snažiť napodobniť časy príchodu ...
Pridané: 12.08.2010
Zobrazenie: 179925x

Video - Falošné učenia sa v posledných dňoch

441_video_falesny_mesias.jpg Titulky na video:Biblia predpovedá morálnu úroveň ľudstva na konci času. Sme svedkami týchto vecí v poriadku?Ježiš povedal v Matúšovi 24, 4-5, v posledných dňoch prídu mnohí v Jeho mene, a oni ...
Pridané: 03.06.2011
Zobrazenie: 145763x

False náuka o nesmrteľnosti duše

58_duch.jpg Je to naozaj nesmrteľné duše, alebo je to ilúzia? Čo nám hovorí toto na mysli Biblie?Veľa kostolov vzali pohanské učenie o smrti. Oni veria, že po smrti je len iný život, ...
Pridané: 30.07.2010
Zobrazenie: 161377x

Vznik falošných teórií v kresťanstve až do konca sveta

263_vznik_falesnych_teorii_v_krestanstvi.jpg Prvý kresťaniaJežiš, keď žil na tejto zemi, naučiť ľudí a ich učeníci všetko, čo je správne a čo pozorovať. On prišiel k odhaliť charakter lásky Otca a splniť sľub nášho vykúpenia. ...
Pridané: 15.11.2010
Zobrazenie: 191536x
Doporučené

Sk.AmazingHope.net - Viera a skutky - iné evanjelium?